Duurzame Evenementen Utrecht: naar het volgende niveau

Het was even stil rondom Duurzame Evenementen Utrecht. Iedereen wil wel verduurzamen, maar veel ‘laaghangend fruit’ was al geplukt sinds 2012. Hoe nu verder? Hoe tillen we ‘samen verduurzamen’ als groep van Utrechtse Evenementen naar een hoger niveau? Daarover ging de bijeenkomst op 26 november 2015.

Evenementen en hospitality: krachten bundelen
Wat deze bijeenkomst anders maakte dan eerdere bijeenkomsten, was dat dit de eerste gezamenlijke meeting was van Duurzame Evenementen Utrecht met Duurzame Hospitality Utrecht. Omdat beide groepen veelal te maken hebben met vaste, bestaande locaties en met bijbehorende leveranciers, afvalcontracten, enzovoort, ligt het voor de hand om de krachten te bundelen en duurzaamheidsvraagstukken gezamenlijk onder de loep te nemen.

Speciaal voor deze gecombineerde bijeenkomst had Paul Schurink, projectmanager van Duurzame Evenementen Utrecht en initiatiefnemer van Green Events Nederland een aantal sprekers uitgenodigd.

IMG_3923Pleidooi voor de MVO-balans als aanvulling op de Milieubarometer
De MVO-balans, een online tool ontwikkeld door Stichting Stimular is al vaker aan de orde gekomen als aanvulling op de Milieubarometer. Niet iedereen is dol op dit soort tools om gegevens bij te houden. Willemien Troelstra van Stimular legde daarom helder uit hoe de MVO-balans meerwaarde biedt.

‘Belangrijk is dat de MVO-balans meer kan meten dan CO2-uitstoot’, zegt ze. ‘MVO gaat niet alleen over milieu, we hebben een bredere verantwoordelijkheid die inhoudt dat we de maatschappij niet overbelasten. Daarom gaat de MVO-balans over People – Planet – Profit. Daarbij is het belangrijk dat je als organisatie zelf kijkt naar wat voor jou belangrijke aspecten zijn. Wat bezoekers verwachten kan hierbij een ijkpunt zijn. Uiteraard is niet alles wat je doet even meetbaar als CO2-uitstoot, daarom is het zaak om concrete en SMARTe doelen te formuleren. Laat je eventueel inspireren door de iso 26000 kernthema’s, zoals betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Wat dan per categorie criteria zijn, dat moet je zelf invullen in de tool. De MVO-balans geeft daarvoor wel indicatoren.’

 • Wie een milieubarometer heeft kan ook inloggen op de MVO-balans.
 • Overige tips: duurzaammkb.nl

Inspirerend: duurzaam in actie op de geWoonboot
Joan Kramer is drie jaar geleden neergestreken op de NDSM-werf in Amsterdam. Hier exploiteert ze de geWoonboot die helemaal zelfvoorzienend is. De boot wekt energie op, het toilet wordt doorgespoeld met regenwater en het water afkomstig van de WC wordt weer gezuiverd in een helofytentank achter de boot. Gezuiverd water wordt gebruikt voor koffie en thee.

Joan’s enthousiasme is aanstekelijk. De gedrevenheid die zij laat zien is essentieel om ook als Utrechtse groep te komen tot volgende stappen. ‘Ik zie het zo voor me dat alle bedrijven op de NDSM-werf straks hun eigen energie opwekken vertelt ze. Mijn ideeën heb ik gedeeld met de Stichting NDSM-werf, die net bezig was met het project ‘Self Made Future‘. Daar ben ik bij aangehaakt en samen met Paul Schurink hebben we de festivals bij elkaar gebracht om te onderzoeken hoe we samen goed voor het terrein kunnen zorgen. In de bijeenkomsten wordt enorm veel gedeeld over energiebeheer, afval en publiek. Een van onze grotere doelen is het verbannen van alle aggregaten van het terrein. Dat moet kunnen!

Omdenken
Paul Schurink ziet als DEU-projecteider dat het enthousiasme dat nu heerst in Amsterdam er in Utrecht een beetje uit is gegaan. ‘Dat is zonde!’ vindt hij. ‘En niet nodig. Er is zoveel dat we samen kunnen bereiken. Na dik twee jaar is het tijd voor de volgende stap. Wat zijn de minder voor de hand liggende dingen waar we nu mee verder kunnen? Juist nu is het moment aangebroken om door te pakken.’

‘Daarbij kunnen we blijven focussen op bekende thema’s als catering, afval en energie. Het is echter wel tijd dat we daarbij meer gaan omdenken. De afgelopen jaren hebben we vooral gekeken naar wat we zelf kunnen doen. Het is nu tijd om onze doelstellingen nog centraler te stellen. Als eventorganisator kun je bijvoorbeeld voor elke show of voor elke cateraar vaststellen hoeveel energie er maximaal beschikbaar is. Dat is iets waar vervolgens programmamanagers en cateringbedrijven mee aan de slag moeten door zich eraan te houden. Waarom zouden we geen – bij voorkeur gezamenlijke – eisen aan anderen kunnen stellen?’

‘Ik denk dat we nog heel wat kunnen bereiken als we het convenant vernieuwen, de samenwerking verdiepen en connecties met andere duurzaamheidsinitiatieven in Nederland, of zelfs in Europa aangaan.’

Aanmoediging van de gemeente
Hedwig Leijten, senior adviseur evenementen en festivals van de gemeente Utrecht ziet wel wat in een krachtenbundeling tussen de festivals en de hospitality. ‘Het is niet gezegd dat iedereen moet meedoen, maar ik kan vanuit de gemeente wel zeggen dat je meer bereikt als je de krachten bundelt, samen vragen stelt en samen behoeftes aangeeft. Er zit nu een linkse raad, die bezig is met duurzaamheid, dus mijn advies aan deze groep is zeker om daar samen aan te kloppen.’

En nu?!
Paul Schurink heeft iedereen gevraagd om na te denken over zijn of haar wensen en behoeften aan samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Ondertussen onderzoekt hij zelf of niet aangesloten festivals (dit zijn er meer dan 100) wellicht interesse hebben om aan te sluiten bij duurzame initiatief dat in 2012 gestart is met een kleine groep.

Wordt vervolgd!

 

 

 

Groene Pluimen in de Utrechtse horeca

Horecabedrijven die zich onderscheiden in duurzaamheid, energiegebruik, afval, en water komen in aanmerking voor een oorkonde: de ‘Groene Pluim’. Inmiddels hebben al een aantal Utrechtse horeca-ondernemingen een ‘Groene Pluim’ ontvangen van de gemeente Utrecht en Koninklijke Horeca Nederland.

groene-pluimNog een etentje boeken voor de feestdagen?

De 15 Utrechtse ondernemingen met Groene Pluim zijn: Star Lodge, Eetwinkel Geniet, Zanzibar, Park Plaza Utrecht, De Oude Bakkerij, DeFabrique, Café Gastmaal, Stathe, Café het Hart, Barbeton, Doppio Espresso Hertogweg, Burger Bar, Café de Bastaard, Anafora en Kaatjes Restaurant.

Initiatief Koningklijke Horeca Nederland

Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur KHN: “Duurzaam is hot. Gasten vragen om verantwoorde producten en voor ruim een derde van hen is het zelfs doorslaggevend in de beslissing welk restaurant te bezoeken. Door als horecaondernemer gelijk ook na te denken over afvalverwerking en energiebesparing bespaar je geld en vergroot je de bijdrage aan de samenleving met MVO. Het is in deze tijd niet meer de vraag óf horecaondernemers duurzaam moeten ondernemen, maar hóe ze dat doen. KHN zet zich in dit kader in voor een toekomstbestendige horecabranche waar duurzaam ondernemen een vanzelfsprekend deel van uitmaakt.”

Door de scan

Op dit moment is in ca. 160 Utrechtse horecabedrijven de duurzaamheidsscan uitgevoerd die vooraf gaat aan behalen van voldoende punten om een oorkonde te kunnen krijgen. Bij de resultaten van de scan krijgt de ondernemer meteen een advies met de maatregelen die hij kan nemen om verder te verduurzamen. Uit de resultaten van de scan plus de genomen maatregelen rolt een score. Hiermee wordt bepaald of een ondernemer de Groene Pluim krijgt. Voorbeelden van maatregelen zijn: installeren energiezuinige verlichting, betere installaties en terugdringen watergebruik.

Meer pluimen in 2015

De verwachting is dat er in 2015 nog meer bedrijven het vignet gaan behalen. KHN gaat de scans komend jaar uitrollen in het hele land.

(Bron: www.khn.nl)

 

DEU-Werkgroep Catering zet duurzaamheid op de kaart

Bij het kiezen van een duurzame cateraar voor je festival of evenement hangt veel af van persoonlijke voorkeuren. Het is namelijk niet standaard te zeggen of een cateraar wel of niet duurzaam werkt. Wat wil je zelf? Lokaal? Biologisch? Gezond? De Werkgroep Catering van Duurzame Evenementen Utrecht helpt je verder.

cateringWerkgroep Catering
De Werkgroep Catering leverde onlangs een praktisch kennisdocument op. Hierin staat uitgelegd welke factoren je mee kunt wegen en welke vragen je kunt stellen zodat je uiteindelijk leveranciers selecteert die bij het festival en bij het festivalpubliek passen. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende:

 

 • Biologisch – Dit betekent dat ingrediënten zónder genetische modificatie en synthetische hulpstoffen, antibiotica of gewasbeschermingsmiddelen zijn geproduceerd. Let wel: biologisch betekent niet automatisch beter voor de gezondheid of voor het milieu.
 • Lokaal- en seizoensgebonden – Ingrediënten zoveel mogelijk uit de directe omgeving en in het seizoen halen betekent dat er per gerecht aanzienlijk minder kilometers gemaakt worden. Samenwerken met cateraars uit de eigen regio heeft hetzelfde voordeel.
 • Vegetarisch aanbod – Productie van vleesgerechten levert gemiddeld een aanzienlijk grotere milieubelasting op dan vegetarische gerechten door intensiever gebruik van grondstoffen én hogere uitstoot van schadelijke stoffen als methaan en CO2.
 • Voedselverspilling – In Nederland wordt ruwweg 40% van reeds geproduceerd eten weggegooid, catering voor evenementen heeft hier een aanzienlijk aandeel in.
 • Gezondheid – Een beduidend andere invulling van duurzaamheid, maar niet minder belangrijk.
 • Disposables en Afvalverwerking – Duurzaam met afval omgaan betekent vanaf het begin nadenken over alles dat in de vuilnisbakken gaat belanden. Kiezen voor biologisch afbreekbaar servies én daarop aansluitende afvalstroom kan een grote reductie in CO2 betekenen. Daarnaast is ontwikkeling van een duidelijke afvalstroom en goede verstandshouding met de afvalverwerker van groot belang.

Voorbeelden van duurzame Utrechtse cateraars
Een relatief hoge prijs maakt bij het kiezen van duurzame cateraars partners nog wel eens roet in het eten, maar geschikte partijen met een redelijke prijs-kwaliteitverhouding zijn er zeker. Voor zowel publiekscatering als voor crewcatering wordt bijvoorbeeld gewerkt met:

 • Lokale partijen zoals de Stadsschouwburg, de Winkel van Sinkel, De Beurs.
 • Elizabet
 • KunstKitchen selecteerde voor het Bevrijdingsfestival verschillende duurzame cateraars met elk een eigen specialisatie.

Meerwaarde voor het publiek
Wat de festivals steeds duidelijker signaleren, is dat het publiek ook de meerwaarde van goed eten inziet. Duurzame catering draagt bij aan de totale beleving van een festival. Tegelijkertijd dragen keuzes die festivals maken op het gebied van catering, ook weer bij aan de uitstraling van het festival en daarmee aan de publieksbewustwording.

Op dit blog lees je onder Catering en onder Eten en Drinken meer over de ervaringen van de Utrechtse festivals met duurzame eten.

 

 

 

Hoe gaan we verder in 2015?

Voorafgaand aan de conferentie Duurzame Bedrijvigheid van de gemeente Utrecht op 24 november kwamen de Duurzame Evenementen Utrecht bij elkaar om 2012 – 2014 te evalueren en om een begint te maken met het uitzetten van de richting voor 2015. Gaan we zo door of gaan we het anders doen?

Hans van Oort - Gemeente Utrecht: 'Utrecht als dé duurzame festivalstad van Nederland'

Hans van Oort – Gemeente Utrecht: ‘Utrecht als dé duurzame festivalstad van Nederland’

Sinds we met het ondertekenen van het Convenant van start gegaan zijn in 2012, is er wel een en ander veranderd. Door verschillende omstandigheden zijn er binnen DEU een aantal festivals uitgevallen, terwijl de bedoeling juist was om te groeien. Tegelijkertijd zijn er ook goede resultaten geboekt die een basis bieden voor de komende jaren.

 

Een aantal van de resultaten:

  Bezoekers van de 7 festivals gezamenlijk Uitstoot CO2 Ingekochte elektriciteit Diesel aggregaten bij gelijk opgesteld vermogen (ca 7.700 kva)
2012 199.000 164 ton 70.030 kWh 8.894 liter
2013 238.000 134 ton 40.409 kWh 2.060 liter
2014   nog niet compleet nog niet compleet nog niet compleet

We zijn trots op:

 • De betrokkenheid van de Festivals, met name op productieniveau.
 • De creatieve initiatieven die van de grond zijn gekomen.
 • Het delen van kennis, van materialen en van inspiratie.
 • De resultaten van de Werkgroep Drukwerk en de Werkgroep Catering; basisdocumenten voor de selectie en inkoop van duurzaam drukwerk en duurzame catering.
 • De Gemeente die de festivalterreinen verduurzaamt door o.a. het plaatsen van betere stroomkasten en betere watervoorzieningen.

We zien mogelijkheden voor:

 • Aansluiting bij A Greener Festival; om onze slagkracht te vergroten. Het Bevrijdingsfestival is met dit initiatief in gesprek. Deze zet geeft mogelijk de DEU-samenwerking een andere vorm.
 • Uitbreiding van het aantal DEU-festivals.
 • Het leggen van dwarsverbanden; samenwerking met andere verduurzamende branches in Utrecht.
 • Een jaarlijks overleg tussen de festivals op managementniveau om de grote lijnen vast te leggen en ‘the gap’ met productieniveau te overbruggen.
 • Het opnieuw kiezen van één of enkele speerpunten voor 2015. De meeste stemmen gingen op voor ‘Publieksbewustwording’.

Maatschappelijk karakter
De motivatie om de verduurzamingsinitiatieven door te zetten is er zeker. Zoals onder andere René van der Giessen (Culturele Zondagen) en René Vlemmix (SPRING) zeiden: ‘Onze festivals hebben een maatschappelijk karakter. Omdat festivals op zich niet duurzaam zijn, is het juist onze taak om te zorgen dat we ze zo duurzaam mogelijk neerzetten. Dit is ook de verwachting vanuit het publiek.’

En dan de Milieubarometer…
Dit blijft een punt van discussie. De omstandigheden bij de festivals verschillen en ook verschillen de omstandigheden bij elk festival weer per jaar. Wat hebben we dan aan de meetresultaten? Zijn we appels met peren aan het vergelijken? We kunnen nog eens onder de loep nemen of de Milieubarometer dé tool is die we willen gebruiken, of dat we het anders willen doen. Wellicht zijn er ook andere manieren om resultaten te meten en te onderbouwen.

In januari vindt de volgende bijeenkomst plaats.

 

Werkgroep Drukwerk: ontwikkeling kennisdocument

In december 2013 hebben we als groep Duurzame Evenementen Utrecht drie speerpunten vastgesteld. Drukwerk is er daar één van. De Werkgroep Drukwerk is in de eerste helft van 2014 twee keer bij elkaar gekomen om aan de slag te gaan met een kennisdocument. Doel: halen van de geformuleerde doelstellingen. 

werkgroep drukwerkDoelstellingen
De gestelde doelen op het gebied van drukwerk bestaan onder andere uit het verminderen van de totale hoeveelheid drukwerk: minder pagina’s per boekje, oplages beter plannen, enzovoort. Omdat dit iets is wat elk evenement zelf moet doen, is eerst vooral aandacht besteed aan algemene kennis over drukwerk en manieren om een goede drukker te selecteren.

Deelnemers werkgroep
In de werkgroep zaten tot nu toe Wietske Walhout – Van Solingen (Culturele Zondagen) Vivien Bonke (UIT) en Ingrid Beer (Gaudeamus Muziekweek). Samen met Maarten Kuiper en Remco Wagemakers van Duurzame Evenementen Utrecht hebben zij allereerst een inventarisatie gemaakt van de drukkers waar de evenementen tot op dat moment mee werkten. Let op: niet al deze drukkers zijn duurzaam!

Online

 • Gianotten Printed Media
 • FD Printing
 • Veenman+
 • Drukwerkdeal
 • iDrukker
 • Flyeralarm
 • Duurzame Drukker

Offset

 • Gianotten Printed Media
 • De nieuwe grafische
 • Lecturis
 • Mediacenter Rotterdam
 • Drukkerij Pascal/Libertas

Duurzaam ja of nee? Een vragenlijst
Om elk evenement een handvat te geven bij het kiezen van een geschikte drukker, heeft de werkgroep een vragenlijst opgesteld. Onderstaande vragen kun je aan de drukker afvuren om na te gaan hoe duurzaam hij is. Natuurlijk kun je de lijst altijd zelf aanvullen. (Laat het ons gerust weten als je goede aanvullingen hebt!)

 • Heeft het drukwerk een FSC keurmerk?
 • Kan gedrukt worden op gerecycled papier?
 • Wie is de papierleverancier?
 • Kan biologische inkt gebruikt worden?
 • Werkt de drukker met duurzame stroom?
 • Kan gedrukt worden zonder dispersielak?
 • Hoe wordt drukwerk verstuurd?
 • Hoe is de prijs- kwaliteit verhouding?
 • Hoeveel duurder is het om duurzaam te drukken?

Kwartjes vallen
Vanuit de werkgroep kwamen al snel interessante inzichten naar boven die gedeeld konden worde. Ingrid: ‘Wij drukten bijvoorbeeld eerst, net als een paar andere evenementen, grotendeels bij Flyeralarm. Dat was wel goedkoop, maar niet zo duurzaam. Flyeralarm zit namelijk gevestigd in Duitsland. Dit jaar hebben we gekozen voor Drukkerij Pascal, de bekende Utrechtse duurzame drukker.’

Meer werk aan de (papier)winkel
Over het algemeen vinden de evenementen: hoewel veel stappen zo logisch lijken als je erbij stilstaat, is er toch eerst bewustwording nodig om het écht anders te gaan doen. De Werkgroep Drukwerk komt in het najaar weer bijeen om te bepalen hoe het opgestelde kennisdocument aangevuld en verbeterd.

 

 

 

De Utrechtse Mix – Interview met Hans van Oort, Gemeente Utrecht

Hans van Oort, gemeente Utrecht

Hans van Oort

De groep Duurzame Evenementen Utrecht is niet zomaar ontstaan. De deelnemende evenementen hebben samen met de gemeente een convenant ondertekend. Doel: kennis en ervaring met elkaar delen op het gebied van duurzaamheid. Tijd voor een kort interview met Hans van Oort, binnen de gemeente programmamanager van ‘Duurzame bedrijvigheid’.

Hoe duurzaam is Utrecht vergeleken met andere steden in NL?
Hans: ‘Utrecht is behoorlijk duurzaam, maar ik heb geen specifieke benchmark gegevens.’

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de gemeente Utrecht?
Hans: ‘In 2020 willen we 20% CO2 uitstoot beperken ten opzichte van 1991. In 2030 willen we een klimaatneutrale stad zijn.’

Wat doet de gemeente Utrecht zoal aan duurzaamheid en op welke gebieden?
Hans: ‘We stimuleren duurzaamheid in verschillende branches, bijvoorbeeld in de horeca, in de zorg, de kantorenmarkt, de sport, in de detailhandel, in de hospitality, en op het gebied van evenementen. Daarnaast hebben we een deels overlappende gebiedsgerichte aanpak, bijvoorbeeld specifiek gericht op de binnenstad of op bedrijventerreinen.’

Hoe ondersteunt de gemeente de verschillende sectoren?
Hans: ‘We werken veel met convenanten. We tekenen dan een duurzaamheidsconvenant met een sector, bijvoorbeeld met de groep Utrechtse Evenementen. Het is daarbij belangrijk dat de sector zich actief opstelt en laat zien dat zij concreet acties gaat uitvoeren en daar ook in investeert. De gemeente faciliteert en ondersteunt, bijvoorbeeld door een duurzaamheidscoördinator in te zetten die het verduurzamen begeleidt.

Daarnaast hebben we specifieke instrumenten als ‘de Utrechtse Impuls’ en het Energiefonds. We noemen onze aanpak ‘de Utrechtse Mix’.  We ondersteunen en stimuleren, maar treden ook handhavend op bij bedrijven die zich niet aan de milieu-eisen houden. Bij bedrijven die meedoen in een van deze sectoren of gebieden treden we nog niet handhavend. Zij krijgen de kans verduurzamende maatregelen uit te voeren.’

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het verduurzamen van de culturele sector
Hans: ‘Eigenlijk is het belangrijkste dat organisaties en evenementen echt zelf willen verduurzamen. Het krijgen van de juiste mindset is dus de grootste uitdaging. Veranderen vraagt altijd even extra energie van een organisatie. Daarbij is geld natuurlijk ook een grote uitdaging. Omdat het Rijk en de gemeente bezuinigen op cultuur, zal specifiek de evenementensector extra creatief moeten zijn in het verduurzamen.’

Wat betekent verduurzaming van de culturele sector voor de stad Utrecht?
Hans: ‘Dat is nog niet precies te zeggen. Heel belangrijk is dat we ons realiseren dat alle beetjes helpen. Het is goed om te zien dat de Utrechtse Duurzame Evenementen regelmatig leuke initiatieven nemen op dit vlak. Het zou mooi zijn als er nog meer enthousiaste evenementen aansluiten bij het programma.’

Denk je dat de Utrechtse klimaatdoelstellingen voor 2030 gehaald worden? 

Hans: ‘Ja, als we daar met zijn allen aan werken moet het kunnen.’

Duurzame stunts van de UIT

De jaarlijkse 3500 nieuwe studenten en 700 vrijwilligers die meedoen aan de Utrechtse Introductie Tijd zijn volgens het UIT-bestuur van 2014 dé doelgroep waar Utrecht het qua duurzaamheid van moet hebben bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030. Jikke Westerink, bestuur 2014: ‘Nieuwe studenten zijn nieuwsgierig en beïnvloedbaar in positieve zin.’

20% van Utrecht is student
Met een jaarlijks wisselend bestuur en een beperkt budget heeft de Utrechtse Introductie Tijd aan verduurzamen geen makkelijke taak. En toch viel de UIT ook dit jaar in augustus weer op met ludieke én serieuze duurzame initiatieven. Jikke: ‘We vinden het belangrijk om bewustzijn te creëren, want de 64.000 Utrechtse studenten vormen samen ruim 20% de inwoners van de stad! Daarom hebben we veel gedaan aan publieksbewustwording.’

Schermafbeelding 2014-09-22 om 16.19.45Afvalbutlers
‘Tijdens de duurzame lunch op de woensdag, kregen studenten per groep een lunchpakket in een kratje, zodat er over het geheel minder verpakkingsmateriaal nodig was. Ondertussen liepen er afvalbutlers rond om studenten te wijzen op hun afval. Studenten die iets lieten slingeren werden op theatrale wijze toegesproken en zodra ergens iets naast een prullenbak belandde, werd de ‘plaats delict’ afgezet met lint.’

Schermafbeelding 2014-09-22 om 16.20.16Duurzame Mascotte
‘Tijdens de hele UIT liep er een levende mascotte rond. De ‘Green Graduate’. Deze sprak studenten aan en gaf tips over een duurzamer studentenleven. De mascotte zal komend jaar ingezet worden in verschillende Universiteitsgebouwen om duurzaamheid ook bij ouderejaars te laten leven. Het zou leuk zijn als de Green Graduate voor UITlopers de groene leidraad wordt tijdens hun studentenleven.’

Schermafbeelding 2014-09-22 om 16.20.43Perpetual Plastic Project
Jikke: ‘Onze meest ludieke duurzame stunt was op donderdag te zien in het Griftpark. Op maandag en woensdag waren op avondfeesten plastic bekers verzameld en gescheiden van het andere afval. In de Perpetual Plastic Project installatie werden de bekers in vier fasen omgevormd tot gadgets. Eerst werden de bekers schoongemaakt, vervolgens werden ze drooggeblazen en daarna werden ze versnipperd tot kleine stukjes plastic. Deze stukjes werden in de derde fase geperst tot een lange sliert die vervolgens de 3D-printer inging. De 3D printer drukte voor elke UITloper een ring als aandenken aan de introductietijd.’

En nog veel meer…
Jikke: ‘We zijn eigenlijk best veel met duurzaamheid bezig. Buiten hadden we recycle hardcups met statiegeldsysteem, we hadden duurzaam drukwerk, een mobiele applicatie die een deel van het drukwerk verving, alle UITlopers hebben een nee-nee stickers gekregen (zo’n sticker bespaart ongeveer 34 kilo papier per huishouden), medewerkers droegen ecologische shirts en overgebleven kleding en overgebleven lunchboxes zijn naar de Voedselbank gegaan. En zo hadden we nog een aantal initiatieven. Het volgende UIT-bestuur gaat er vast weer iets moois van maken.’

Groene geluiden van de Gaudeamus Muziekweek

Alle klankinstallaties van de Gaudeamus Muziekweek hebben dit jaar een groen thema. Dit in het kader van het 375 jarig bestaan van de Botanische tuinen. Hoe groen en duurzaam is de Gaudeamus Muziekweek verder? Martijn Buser van de Muziekweek vertelt.

Gaudeamus Flyer‘Laten we beginnen bij onze festivalbalie, die je meteen ziet als je TivoliVredenburg binnenkomt. Deze balie is gemaakt door Stortplaats van dromen en we gebruiken hem nu voor het derde jaar. We hebben hem alleen een nieuw likje verf gegeven.’IMG_20140911_145100

Weinig invloed, maar wel bewust
‘Ons festivalhart, TivoliVredenburg is een enorm gebouw waar we geen invloed hebben op het gebruik van water en elektriciteit. Dat is dan ook de reden dat we hier geen metingen doen. Als festival zijn we ons echter wel bewust van verschillende dingen. Zo zijn we blij dat ze hier veel werken met LED-verlichting, maar we begrijpen bijvoorbeeld niet dat de roltrappen altijd doorlopen, ook als er geen mensen zijn. Op de catering hebben we ook geen invloed, maar op de opening van de Muziekweek heeft TivoliVredenburg op ons verzoek wel voor biologische hapjes gezorgd. Die werden erg goed ontvangen!’

IMG_20140911_150544

Achterin de mini-botanische tuin. Voorgrond: de planten voor aan de fiets tijdens Soundroots

Wat heb ik nou aan m’n fiets hangen? (de natuur!)
‘Hier bovenaan de eerste roltrap, vind je de Suite Botanique, een creatie van kunstenaar Niekolaas Johannes Lekkerkerk. Hier kunnen mensen even zitten, net als bij de bar natuurlijk waar je een mini Hortus Botanicus vindt. Naast deze minituin staat een plateau met plantenbakken. Deze bakken kunnen mensen tijdens de Soundroots fietstocht aan hun stuur hangen. De hele toch nemen ze hun plant mee, terwijl ze zich ervan bewust zijn dat ze goed voor die plant moeten zorgen. In de Hortus kunnen de mensen vervolgens ook nog naar muziek luisteren.’

Drukwerk
‘Met de keus voor het groene thema van deze Muziekweek en dankzij de samenwerking met de Hortus Botanicus en de kunstenaars, maken we mensen meer bewust van de natuur. Aan expliciete publieksbewustwording doen we niets, maar achter de schermen groeit dit bewustzijn zeker. We gaan nu bijvoorbeeld veel bewuster om met drukwerk. We maken betere inschattingen en houden veel minder over dan in voorgaande jaren. We drukken net als de meeste andere groene festivals bij Pascal, op FSC-papier natuurlijk.’

'Plant Orchestra'

‘Plant Orchestra’

CO2 compenseren
‘Onze CO2-uitstoot wordt voor een deel veroorzaakt door vliegkilometers. Vorig jaar hadden we zo’n 60 artiesten uit het buitenland, dit jaar is dat ongeveer de helft minder. Net als vorig jaar zullen we van alle vliegtickets die we kopen zorgen voor CO2-reductie.’

Kruisbestuiving
‘We zijn geen koploper als het gaat om duurzaamheid, maar met kleine stappen proberen we toch zeker een beetje verschil te maken. Het is echt goed om elkaar te inspireren.’

Programma
De Gaudeamus Muziekweek (10 – 14 september) is een festival voor hedendaags klassieke muziek en jonge componisten. Het programma vind je hier.

Uitfeest: steeds meer groen

Op meer dan 100 locaties wordt tijdens het Uitfeest op 7 september de opening van het nieuwe culturele seizoen in Utrecht gevierd. Het aantal locaties en het feit dat het Uitfeest voor een groot deel in openbare ruimtes plaatsvindt, is voor Culturele Zondagen als organisatie geen reden om het thema duurzaamheid links te laten liggen.

logo uitmerkRené van der Giessen, hoofd programmering: ‘Nee, zeker niet. Vorig jaar hebben we op onze ‘vaste thuislocatie’ de Winkel van Sinkel, al een nulmeting gedaan voor het gebruik van stroom en water, evenals op de Neude en het Stadhuisplein. Voor de programmering werken we doorgaans samen met tientallen organisaties, op locaties waar we zelf geen invloed kunnen uitoefenen op deze variabelen. Toch kunnen we van deze metingen wellicht iets leren, daarom gaan we dit jaar weer meten.’

 

Niet meer papier dan nodig
‘Bewustwording is sowieso belangrijk’ vervolgt René. ‘Daar begint het mee. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we een mooie slag geslagen door ons volume aan drukwerk terug te brengen. Dit jaar hebben we weer meer drukwerk dan vorig jaar, maar dat komt doordat het grote evenement Manuscripta nu deel uitmaakt van het Uitfeest en we de (dikkere) programmaboekjes op grotere schaal wilden verspreiden. Dat betekent niet dat we minder bewust bezig zijn, want we doen er juist alles aan om zo min mogelijk programmaboekjes over te houden, en blijven dat ook voor de andere Culturele Zondagen scherp monitoren. We drukken, bij groene drukker Pascal, dus alleen wat we echt nodig hebben.’

groene loperGroen sausje
‘Om ook op het publiek over te brengen dat duurzaamheid belangrijk is, heeft de aankleding van het Uitfeest hier en daar letterlijk een groen tintje. In het campagnebeeld van dit jaar zit bijvoorbeeld groen verwerkt en we hebben dit jaar niet gekozen voor rode lopers, maar voor groene lopers. Tijdens het Uitfeest blijft het niet bij dit soort knipoogjes naar ‘groen’, want op het Stadhuisplein hebben we houten huisjes in plaats van pagodetenten. Dat geeft een heel andere uitstraling. In die houten huisjes kan het publiek terecht voor biologische catering van de samenwerkende horeca.’

grasbank
Grasbanken
‘Bezoekers van vorig jaar zullen dit jaar meerdere aankledingsobjecten voor de tweede keer zien. In plaats van deze materialen weg te gooien, geven we ze dus opnieuw een goede bestemming. Wat ook leuk is: op het Stadshuisplein plaatsen we grasbanken van de Plantenfabriek. Dat zijn bankjes van recyclebaar hout waar gras doorheen komt zodat je comfortabel in en op het groen kunt zitten.’

Bekijk hier het programma van het Uitfeest.

 

UIT: Laten zien wat we doen om te verduurzamen

Voor de UIT (Utrechtse Introductie Tijd), is dit het tweede jaar dat duurzaamheid op de agenda staat. De start die het UIT-bestuur van vorig jaar maakte, wordt doorgezet en er zijn alweer genoeg ideeën die aan het volgende bestuur overgedragen kunnen worden.

logo UITVivien Bonke, Secretaris en Functionaris Communicatie: ‘We willen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij nieuwe studenten. Niet door hen dingen op te leggen, maar vooral door hen bewust te maken van wat je zelf kunt doen om duurzamer te zijn.’

Laten zien wat we doen en waaróm
‘We vinden het natuurlijk goed om te vertellen dát we verduurzamen, maar we vinden het nog veel belangrijker dat we de UIT-lopers vertellen wát we dan precies doen en wat dat oplevert. Bewustwording dus. Om te kijken wat we hieraan konden doen, hebben we samengewerkt met het Green Office van de Universiteit. Zo kwamen we op een aantal ideeën.’

nee-ja-nee-neeIdee 1: Nee/nee!
‘In elke (duurzame!) tas die de studenten aan het begin van de UIT-week krijgen, zit een Nee/nee sticker. We zoeken nog uit hoeveel papier het bespaart als iedereen deze sticker op zijn of haar deur plakt. De uitkomst kunnen we natuurlijk niet op de komma nauwkeurig bepalen, want studenten delen vaak een huis met elkaar.’

green-graduation-guyIdee 2: Green Graduate Mascotte
‘Van het Green Office krijgen we een levende mascotte die er heel herkenbaar uit gaat zien. Bijvoorbeeld als een ‘Green Graduate’, met onder andere een groene graduate hoed. De mascotte zal bij de meeste activiteiten aanwezig zijn als reminder en om vragen te beantwoorden. Waarschijnlijk we gaan we hem al introduceren tijdens de opening.’

Idee 3: Afvalbutlers
‘Of we dit gaan doen is nog niet zeker, maar het lijkt ons leuk om chique afvalbutlers rond te laten lopen die op een ludieke manier de aandacht vestigen op afval. Bijvoorbeeld door heel theatraal een stuk gras af te zetten met lint als er ergens een flesje op de grond ligt, om vervolgens dat flesje op te ruimen en het lint weer te verwijderen. Zo kunnen we uitvergroten hoe mensen omgaan met afval, zonder ze echt te betuttelen.’

En verder?

 • Duurzame lunch: op één dag komt de lunch voor de deelnemers in kratten, in plaats van in allemaal losse doosjes. Volgend jaar lukt dit hopelijk alle dagen!
 • Drukwerk: wij zijn na de drukwerkbijeenkomst overgestapt naar duurzame drukker True Colours. We werken dit jaar voor het eerst met een programma-app en konden daarom onze programmaboekjes halveren qua omvang. Dat scheelt papier!
 • Drankjes in hardcups met een statiegeldsysteem.
 • Bierbrouwer Grolsch is duurzaam.
 • We hebben overlegd met andere festivals over het lenen/delen van materialen. Het zo tof zijn als de samenwerking op dit vlak ook groeit.
 • Op onze site besteden we aandacht aan duurzaamheid.  Kijk maar eens hier.

Juko tas UIT UIT app